NOD 55 ARKITEKTUR & KONST AB

UTBILDNING

 

Arkitektexamen Chalmers tekniska högskola, Göteborg 1984.

 

Specialstuderande Konstindustriskolan, Göteborg inredningsarkitektur 1985/86.

 

Konsthögskolan KKH, Byggnadskonst, Stockholm 1989/90.

 

Byggnadsdelar och byggnadsdetaljer CTH, Göteborg 1992.

 

JoW kurs Affärsarkitekter, Göteborg 1993/93.

 

Byggande och planering med miljöhänsyn CTH, Göteborg 1994/95.

 

BBK Kurser, kvalitetsansvarig PBL samt kvalitetskompetens PBL, Linköping 1997/1998.

 

Archicad grundkurs , Göteborg 2003

 

Kontrollansvarig enl. PBL, Borås 2011.

 

Kurs om Brandskydd i BBR 19, Göteborg 2012

 

ERFARENHET

 

ICA Köpmannatjänst AB, Västerås 1986/87.

 

Sten Ericsson arkitektkontor AB, Göteborg 1987-90.

 

Arkotek AB, Göteborg 1990-92

 

Brunskog Arkitekter AB, Linköping 1996-2003.

 

Residens arkitektkontor AB; Västerås 2005-2006

 

Arkitektrådet AB, Göteborg 2006-2008.

 

Arkitektkontoret Vallgatan/Acron AB, Kungsbacka 2010.

 

Rådmark arkitektur & design AB, Mölndal 2010.

 

Anders Arkitektur 1994-

 

Nod 55 Arkitektur & Konst AB 2010-

 

KOMPETENS

 

Som arkitekt har jag erfarenhet av arbete med både nybygnadsobjekt och ombyggnader flerfamiljsbostäder, villor, studentbostäder, äldreboende, skolor, kontor, bibliotek, bilanläggningar, undervisningslokaler, kommersiella lokaler, butiker,vårdlokaler, m.m.

 

Jag har arbetat som handläggare och medverkande arkitekt i alla projekteringsfaser från skiss till relationshandlingar. .

 

Jag har även arbetat med stadsplanering och gjort några detaljplaner.

 

Jag har också deltagit i åtskilliga tävlingar.

 

Jag har lång erfarenhet av CAD-projektering. både med Autocad och Archicad . Numera arbetar jag mest i Revit.

 

Jag har även ägnat mig åt skissning och visualisering i olika 3D-program bl.a Sketchup och Revit.

 

Jag är även certifierad Kontrollansvarig enl. PBL nivå K.

 

 

 

Buy my work

NOD 55 ARKITEKTUR & KONST AB

Anders Lidholm, Arkitekt SAR/MSA

Allmänna vägen 13 D

41460 Göteborg, Sverige

+46 70-3095375

arkitekt@nod55.se

konst@nod55.se

anders.lidholm@nod55.se