HEM

Arkitektur och Konst I symbios.

Nyckelorden är arkitektur och konst för en hållbar framtid.
Kontoret arbetar med allt från Ideskisser fram till färdiga handlingar avseende Nybyggnad, Ombyggnad och tillbyggnader samt Inredning.

Under Byggnadsprojektering framställs
Förslagshandlingar, Bygglovshandlingar, Förfrågningsunderlag, Bygghandlingar
Beskrivningar, 3D-Visualiseringar

Projektering genomförs I BIM miljö med Autodesk Revit

Kontoret skapar även Konstnärliga utsmyckningar och tryck

Arkitektkontor kan även anlita mig som underkonsult